Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ CRM

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ CRM

Phân hệ CRM cung cấp các tính năng để quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng. Tài liệu hướng dẫn này giúp bạn hiểu rõ các tính năng cơ bản của phân hệ CRM và cách sử dụng chúng.

Chọn CRM ở sub menu để sử dụng các chức năng của phân hệ CRM


Người phụ trách Nguyễn Hoàng Minh
Cập nhật gần nhất 07/05/2023
Thành viên 4
Cơ bản
CRM cho phần Bán Hàng
Xem tất cả
Chu trình quản lý cơ hội của tôi

Chức năng này giúp người dùng có thể thao tác quản lý bao gồm tạo và xử lý các cơ hội ở chu trình của cá nhân người dùng

Chọn tab Bán hàng và chọn Chu trình của tôi (Mặc định vào phân hệ CRM sẽ mở ra màn hình này)

Màn hình chính:


1. Tạo thủ công một cơ hội mới

Bước 1: Chọn Tạo để tạo nhanh một cơ hội mới

Bước 2: Nhập các thông tin của cơ hội

  • Tổ chức liên hệ: Chọn các tổ chức/liên hệ đã cấu hình trong hệ thống từ trước hoặc nhập mới nếu chưa tồn tại
  • Cơ hội: Bắt buộc nhập
  • Email: Sẽ tự điền nếu tổ chức liên hệ đã có
  • Điện thoại: Sẽ tự điền nếu tổ chức liên hệ đã có
  • Doanh thu dự kiến từ cơ hội
  • Số sao độ ưu tiên cho cơ hội này

Bước 3: Sau khi nhập xong thông tin, chọn Thêm để hoàn tất quá trình tạo nhanh một cơ hội -> Kết thúc quá trình

Hoặc chọn Sửa để có thể bổ sung thêm thông tin chi tiết về cơ hội -> Đi tiếp Bước 4

Bước 4: Nhập các thông tin chi tiết hơn về cơ hội

Một số thông tin thêm: Xác suất của doanh thu dự kiến, Nhân viên kinh doanh, Đội kinh doanh, Ngày đóng dự kiến

Tab Ghi chú nội bộ: Ghi chú cho nội bộ có thể xem được

Tab Thông tin bổ sung: Các thông tin liên hệ, Chiến dịch Marketing nếu có

Bước 5: Chọn Lưu sau khi hoàn tất quá trình 

2. Tạo các cơ hội mới bằng cách nhập file từ thiết bị

Bước 1: Chọn Yêu thích -> Nhập hồ sơ ở màn hình chính

Mở ra màn hình mới cho phép tải tệp lên (Khuyến khích tải tệp Excel vì hệ thống sẽ dễ dàng định dạng tự động):


Bước 2: Nếu là lần đầu tải lên tệp, người dùng chọn Nhập mẫu cho lead & cơ hội để tải về mẫu của tệp đã có sẵn từ hệ thống, giúp cho người dùng có thể điền đúng thông tin và hạn chế sai sót khi nhập liệu 

Nếu đã có tệp theo mẫu, chọn Tải lên tệp để tải tệp từ thiết bị lên hệ thống

Sau khi đã tải tệp lên, người dùng có thể chỉnh sửa thông tin về các trường từ tệp đã tải và các trường của hệ thống, sau đó nhấn Kiểm tra để kiểm tra các lỗi trước khi chọn Nhập để hoàn tất quá trình

Ngoài ra chọn Tải tệp nếu muốn tải lên 1 tệp khác

Chọn Hủy để hủy quá trình tạo


Kết quả sau khi đã hoàn tất quá trình: