Phương pháp triển khai EMSG

Trên thực tế, việc triển khai ERP nói chung và triển khai Odoo nói riêng là một quá trình tương đối phức tạp. Mặc dù các đối tác có thể hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể làm được tất cả mọi thứ cho doanh nghiệp.

Triển khai ERP cần sự chú ý từ doanh nghiệp để cung cấp các yếu tố đầu vào, thảo luận các giải pháp, phê duyệt việc triển khai các tính năng trên hệ thống, chuẩn bị dữ liệu, và quan trọng nhất là truyền thông những thay đổi này đến với người dùng hệ thống. Thay đổi cơ cấu quản lý là một trong những thách thức lớn nhất với các công ty ở bất kỳ quy mô nào & chỉ được triển khai thành công khi người đứng đầu mỗi bộ phận nắm rõ cách sử dụng và hỗ trợ cho nhân viên trong thay đổi này.


Quy trình triển khai hệ thống ERP trên nền tảng Odoo gồm 7 bước mô tả như sau:

Bước 1: Chuẩn bị
- Khách hàng thống nhất mục tiêu dự án với EMSG.
- Khách hàng chuẩn bị đội ngũ nhân sự tham gia vào dự án.
- Khách hàng tổng hợp tài liệu và quy trình hiện hành của doanh nghiệp.

Bước 2: Kick-off
- Khách hàng gửi bài toán doanh nghiệp.
- Khách hàng nhận đề xuất giải pháp từ EMSG.
- Khách hàng đồng ý đề xuất (đồng ý về giải pháp, thời gian, tiến độ, chi phí).
- Khách hàng nhận tài khoản demo từ EMSG.
- Khách hàng và EMSG tiến hành ký hợp đồng.

Bước 3: Triển khai
- Cài đặt các tính năng trên nền tảng Odoo.
- Từng phân hệ và tính năng sẽ triển khai theo timeline nhất định.

Bước 4: Thử nghiệm (CRP)
- Thử nghiệm (CRP) với Team dự án của khách hàng và BA của EMSG (có thể có sự tham gia của người dùng cuối từ khách hàng)
- Điều chỉnh và thống nhất với người dùng về quy trình mới.
*Note: Bước 3 và bước 4 có thể lặp lại vì sau khi mỗi phân hệ hoàn thành sẽ book lịch thử nghiệm.


Bước 5: Thử nghiệm (UAT)
- Kiểm tra vận hành giải pháp với người dùng cuối.
- Thống nhất các thay đổi và điều chỉnh.
- Xác nhận khả năng Go-live

Bước 6: Go-live
- Đào tạo end-user sử dụng
- Chuyển đổi số liệu cũ
- Vận hành song song giải pháp cũ và chuyển hướng dần sang giải pháp mới
- Chấm dứt giải pháp cũ

Bước 7: Hỗ trợ bảo trì
Hỗ trợ bảo trì các sự cố liên quan.