Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ Bán Hàng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ Bán Hàng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng cung cấp cho người dùng các thông tin chi tiết về cách sử dụng tính năng quản lý bán hàng. Tài liệu này là công cụ hữu ích giúp người dùng tiếp cận và sử dụng phần mềm một cách dễ dàng và hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong quá trình sử dụng phần mềm và cải thiện năng suất kinh doanh.

Chọn Bán Hàng ở sub menu để sử dụng các chức năng của phân hệ Bán Hàng

Người phụ trách Nguyễn Mậu Tùng
Cập nhật gần nhất 25/04/2023
Thành viên 1
Cơ bản
Quản lý báo giá
Xem tất cả
Tạo báo giá mới

Báo giá là một tài liệu chứa thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ cùng với giá cả và các điều kiện mua hàng chi tiết. Báo giá thường được sử dụng trong quá trình bán hàng để cung cấp thông tin cho khách hàng về giá cả và các điều kiện mua hàng trước khi họ quyết định mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Để tạo một tài liệu báo giá, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào tab Đơn Hàng -> chọn Báo giá.  Chọn Tạo để mở cửa sổ tạo mới một tài liệu báo giá.


Bước 2: Nhập thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng muốn báo giá và lựa chọn khách hàng gửi yêu cầu báo giá.


Khách hàng: Có thể nhập tên của khách hàng vào trường này.

Mẫu báo giá: Có thể nhập vào mẫu báo giá đã có sẵn trên hệ thống. 

Hết hạn: Chọn thời gian tài liệu báo giá hết hiệu lực.

Điều khoản thanh toán: Chọn thời hạn mà khách hàng phải thanh toán khi giao dịch dựa trên tài liệu báo giá này.

Tab Dòng đơn hàng: 

Ấn Thêm sản phẩm để chọn sản phẩm cần báo giá:

 • Sản phẩm: Chọn sản phẩm cần báo giá trong cơ sở dữ liệu có sẵn.
 • Miêu tả: Thông tin miêu tả sản phẩm.
 • Số lượng: Số lượng sản phẩm mà bạn muốn báo giá cho khách hàng.
 • Đơn giá: Đơn giá của sản phẩm có thể được thiết lập trên giao diện sản phẩm hoặc tại bảng giá. Có thể sửa lại nếu muốn.
 • Thuế: Các loại thuế áp dụng cho từng sản phẩm.
 • Thành tiền: Tổng giá trị trước thuế và sau chiết khấu trên từng dòng đơn bán.

Tab Sản phẩm tùy chọn: 

Bạn có thể thêm danh sách các sản phẩm muốn giới thiệu thêm cho khách hàng. Thông tin này giúp bạn tăng doanh số bán hàng từ các cơ hội đang có.

Tab Thông tin khác:

 • Nhân viên bán hàng: Người phụ trách đơn bán này. Nếu trên liên hệ của khách hàng có thiết lập tài khoản của nhân viên kinh doanh phụ trách thì phần mềm sẽ tự động gán khi tạo báo giá. Trường hợp trên liên hệ không thiết lập, hệ thống sẽ lấy mặc định là người đang tạo báo giá.
 • Đội kinh doanh: Là đội mà nhân viên bán hàng thuộc về. Thông tin này sử dụng để lên các báo cáo về doanh số theo nhân viên và đội bán hàng.
 • Chữ ký trực tuyến: Tích để cho phép khách hàng ký qua website.
 • Thanh toán trực tuyến: Tích để cho phép thanh toán trực tuyến.
 • Mã tham chiếu khách hàng: Điền tham chiếu nếu muốn thêm thông tin để tìm kiếm cho khách hàng này.
 • Chính sách giao hàng:

  • Càng sớm càng tốt: Lựa chọn phương án này, ngày kế hoạch giao hàng sẽ được thiết lập dựa trên sản phẩm có ngày giao hàng sớm nhất. Với lựa chọn này, bạn có thể giao hàng nhiều hơn một lần.

  • Khi tất cả sản phẩm sẵn sàng: Lựa chọn phương án này, có nghĩa là bạn sẽ thực hiện giao hàng một lần cho tất cả các sản phẩm khi khả dụng, hay nói cách khác, ngày kế hoạch giao hàng sẽ được thiết lập dựa trên sản phẩm có ngày giao hàng muộn nhất.

 • Theo dõi:

  • Chứng từ.

  • Chiến dịch.

  • Phương tiện.

  • Nguồn.

Bước 3: Sau khi hoàn tất, nhấn nút Lưu để tạo tài liệu báo giá.

Xem đơn báo giá

Tính năng này cho phép người dùng xem được thông tin của các báo giá và chi tiết từng báo giá cụ thể.

Sau khi điền các thông tin cần thiết trên Báo giá, người dùng có thể xem báo giá bằng cách truy cập vào tab Đơn Hàng -> chọn Báo giá -> chọn một Báo giá cụ thể mà người dùng muốn xem. Người dùng có thể thấy được các thông tin của báo giá đã được khởi tạo.