Xem bài trước: Có nhất thiết ứng dụng Công nghệ trong vận hành doanh nghiệp?BOD / Ban Giám đốc, Nhà quản lý cần gì sau cùng? cho mọi nền tảng hoạt động vận hành của Doanh nghiệp.

BOD, Ban Giám đốc, Nhà quản lý cần rất nhiều thứ là sau cùng cho mọi hoạt động vận hành của Doanh nghiệp, ví dụ như: 

  • Từ các báo cáo của các phòng ban (Phòng Sale, phòng MKT, phòng Tài chính - Kế toán,..)
  • Làm sao để nhận diện được xu hướng thị trường
  • Làm sao để tăng trải nghiệm khách hàng, giúp khách hàng hài lòng và quay trở lại mua hàng
  • Làm sao để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có Lời tốt
  • Làm sao để ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp (Automation, Omni-channel, mô hình online to offline O2O,..)
  • Hay làm sao để thưởng - phạt hiệu quả trong nội bộ hoạt động doanh nghiệp.
  • Làm sao để tính toán chi phí, doanh số, lợi nhuận nhanh chóng và chuẩn xác trong vận hành Doanh nghiệp.

Vậy làm sao để đáp ứng được yêu cầu này của BOD / Ban Giám đốc và Nhà quản lý?

Câu trả lời cho toàn bộ các câu hỏi này là Dashboard, và Dashboard được tạo thành từ dữ liệu và tiêu chuẩn đầu vào? hiện tại thì điều kiện cần và đủ của các chỉ số này là tính realtime, trực quan và logics.

Vậy làm sao để có Dashboard với dữ liệu và tiêu chuẩn đầu vào đầy đủ và chính xác được? 

Dữ liệu: Nghiệp vụ được phân tích sâu, mang lại nhiều đầu mục cần thiết lập và quản lý, từ đó có được cơ sở dữ liệu.

Tiêu chuẩn đầu vào: Định dạng đồng đều và khoa học, phân chia hợp lý và cụ thể giúp tiêu chuẩn của dữ liệu đầu vào được đồng bộ

-> Từ đó Dashboard hiển thị cho BOD và Nhà quản lý được đảm bảo hiển thị rõ ràng, chính xác, cập nhập liên tục và đẩy đủ => Giúp cho BOD và Nhà quản lý đưa ra các quyết định dựa vào dữ liệu thật, logics và có cơ sở định tính. 

Hình dưới thể hiện Dashboard được tạo thành từ đầy đủ các nghiệp vụ và các mục tiêu của BOD / Ban giám đốc - Nhà quản lý - Bộ phận triển khai và Đối tác công nghệ trên hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đủ để thấy toàn bộ các kỳ vọng của nhiều phòng ban trong cùng một doanh nghiệp đều có sự kết nối và là tiền đề của nhau. 


File pdf tại đây

Nói cách khác: Nếu BOD / Ban Giám đốc kỳ vọng vào Dashboard hoặc Nhà quản lý kỳ vọng vào các hoạt động kiểm tra giám sát tính hiệu quả trong công tác bán hàng, mua hàng, quản lý kho,.. nhưng thiếu sự chi tiết về nghiệp vụ của các phòng / ban trực tiếp thao tác thì sự hiệu quả của phần mềm trong kỳ vọng của BOD và Nhà quản lý là rất khó để đạt được. 

Vậy thì: Chúng ta có thể trả lời được câu hỏi làm sao để "sản xuất ra" một Dashboard chất lượng. 

Đó chính là  [dữ liệu đầu vào] + [định dạng tiêu chuẩn] + [realtime] + [đúng & đủ quy trình nghiệp vụ] + [CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG] = Dashboard chất lượng dành cho BOD / Ban giám đốc và Nhà quản lý.