Bạn có thấy lạ không? 

Nếu một doanh nghiệp công nghệ nói với bạn rằng: "Bạn thật sự không cần một giải pháp công nghệ để vận hành doanh nghiệp hiệu quả!" Đúng là như vậy, nhưng yếu tố hiệu quả lại đang là yếu tố cảm tính trong câu nói này. Mà trong kinh doanh và bán hàng, không thể sử dụng các yếu tố mang tính chất "cảm tính", bởi vì chúng quá rủi ro cho toàn bộ hoạt động bán hàng và tính "sống còn" của doanh nghiệp.

Một vấn đề nữa là việc vận hành hiệu quả không trực tiếp nằm ở công nghệ, mà là ở sự chuyển giao, nằm ở quy trình và con người. Và câu chuyện mà EMSG muốn nói đến là "hiệu quả hơn, hơn nữa!" chứ không chỉ nằm gọn ở định nghĩa "hiệu quả" của chủ doanh nghiệp.

Cách đây 20-30 năm, bạn có thể chỉ quan tâm tới doanh thu, lợi nhuận và chi phí các các nhóm chi phí (định phí & biến phí) trong doanh nghiệp của mình. 

Bạn quản lý mọi hoạt động thu - chi, không có khoảng chi nào là bạn không biết. Điều này chỉ đúng nếu là khi doanh nghiệp của bạn có số lượng nhân sự chưa nhiều, khi mà một CEO có thể "lắng nghe" toàn bộ các vấn đề bởi vài nhân sự chủ chốt trong công ty. Và đó mới chỉ là vấn đề về chí phí.

Bạn có thể vận hành doanh nghiệp bằng cách nào bạn cho là phù hợp nhất.. nhưng hãy lưu ý tới tính thực tế, và tính thời điểm. Nếu trong vòng 10-20 năm trước, doanh nghiệp của bạn có thể hoạt động bằng giao tiếp thủ công, quy trình giấy hoặc "just a phone call" thì hiện tại các hoạt động này không còn phù hợp với mô hình kinh doanh mới và cũng không còn phù hợp với đặc tính của thị trường và mức độ cạnh tranh hiện tại.

Còn tại sao nó không còn phù hợp? Thử tưởng tượng nếu trên một đường đua mà chỉ có mỗi công ty bạn và vài công ty đối thủ thì khả năng thắng của bạn rất cao. Nhưng hiện tại thị trường đã là cơ chế mở và kết nối, bạn không thể chỉ hoạt động một mình và đóng cánh cửa đổi mới được. Chưa kể số lượng đối thủ trong ngành của bạn đã rất nhiều, thị trường thì mong cầu rất cao, khách hàng thì vô cùng khó tính và cạnh tranh thì vô cùng khó khăn.

Vậy lợi thế cạnh tranh của bạn ở đâu?

Vậy làm sao để vận hành doanh nghiệp bằng Công nghệ? và vận hành làm sao để tối ưu, bài bản, đầy đủ và hiệu quả! - mà nó không thể hiện bởi sự cảm tính?

Thật sự là không dễ chút nào? Nếu dễ thì chắc chắn là toàn bộ thị trường đã áp dụng công nghệ rồi! Vậy khó khăn thực tế mà doanh nghiệp sẽ gặp phải khi ứng dụng công nghệ vào vận hành doanh nghiệp là gì? 

Xem chia sẻ tiếp theo: BOD / Ban Giám đốc và Nhà quản lý cần gì sau cùng? cho mọi nền tảng hoạt động vận hành của Doanh nghiệp.


Sự kiện kết nối - hợp tác IPSC