Workshop: Doanh nghiệp khai thác ChatGPT và AI?

Sáng ngày 18/03/2023, workshop chủ đề Doanh nghiệp khai thác ChatGPT và AI của Công ty EMSG đã diễn ra thành công.

Buổi workshop chia sẻ tới khách tham gia nhiều trải nghiệm về AI và ChatGPT.

  1. Trải nghiệm nhanh ChatGPT
  2. Các công cụ AI thông dụng từ nhiều năm nay
  3. Trải nghiệm vẽ tranh phong cảnh bằng AI neural.love
  4. Trải nghiệm làm video với AI Lumen5
  5. Quy trình 5 bước (5W) tìm hiểu khách hàng B2B
  6. Trải nghiệm ứng dụng ChatGPT trong quản trị nhân sự

Cảm ơn Anh Chị đã sắp xếp thời gian tham dự.
Hẹn gặp lại Anh Chị trong workshop sắp tới của Công ty EMSG.