Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ Mua Hàng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ Mua Hàng

Phân hệ Mua Hàng cung cấp các tính năng để quản lý quá trình mua hàng của doanh nghiệp. Tài liệu hướng dẫn này giúp bạn hiểu rõ các tính năng cơ bản của phân hệ Mua Hàng và cách sử dụng chúng.

Chọn Mua Hàng ở sub menu để sử dụng các chức năng của phân hệ Mua Hàng

Người phụ trách Nguyễn Hoàng Minh
Cập nhật gần nhất 25/04/2023
Thành viên 2
Cơ bản
Quản lý yêu cầu báo giá
Xem tất cả
Xem yêu cầu báo giá

Tính năng này cho phép người dùng xem được thông tin của các yêu cầu báo giá và chi tiết từng yêu cầu báo giá

Bước 1: Truy cập vào tab Đơn Hàng -> chọn Yêu cầu báo giá


Màn hình hiển thị các thông tin:

Tất cả YCBG: Chờ gửi, Chờ, Trễ ( Có thể chọn 1 trong 3 sự lựa chọn này để lọc các kết quả phù hợp)

YCBG của tôi:  Chờ gửi, Chờ, Trễ ( Có thể chọn 1 trong 3 sự lựa chọn này để lọc các kết quả phù hợp)

Giá trị đơn TB(đ): Trung bình số tiền của tất cả yêu cầu

Thời gian mua hàng để đảm bảo an toàn: Trung bình thời gian mua hàng để đảm bảo an toàn của tất cả yêu cầu

Đã mua trong 7 ngày qua (đ): Số tiền của tất cả các đơn hàng đã mua trong 7 ngày qua

YCBG được gửi trong 7 ngày qua: Số yêu cầu báo giá đã được gửi trong 7 ngày qua

Bảng tổng hợp các yêu cầu gồm các thông tin: Mã phiếu, Nhà cung cấp, Đại diện mua hàng, Hạn chốt đặt, Hoạt động kế tiếp (Người dùng có thể chỉnh sửa), Tài liệu gốc, Tổng, Trạng thái


Bước 2: Chọn một dòng yêu cầu để xem thông tin chi tiết của yêu cầu đó

Màn hình sau khi chọn yêu cầu: 


Có thể xem lịch sử và kiểm tra được quá trình của yêu cầu:Xử lý yêu cầu báo giá

Tính năng này xử lí các trạng thái của yêu cầu báo giá sau khi được tạo

Các trạng thái:

Trạng thái khởi tạo Yêu cầu báo giá: Yêu cầu báo giá sau khi tạo sẽ có trạng thái 

Trạng thái Yêu cầu báo giá đã được gửi: 

Bước 1: Sau khi đã tạo yêu cầu báo giá, chọn Gửi qua Email để mở cửa sổ soạn nội dung của email để gửi cho nhà cung cấp

Ngoài ra còn có các sự lựa chọn In yêu cầu báo giá, Xác nhận đơn hàng (nếu đã thương thảo với nhà cung cấp từ trước, khi chọn sẽ chuyển qua trạng thái Đơn mua hàng), Hủy