Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ Kho vận

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ Kho vận

Phân hệ Kho vận cung cấp các tính năng để quản lý các hoạt động, quá trình của kho vận. Tài liệu hướng dẫn này giúp bạn hiểu rõ các tính năng cơ bản của phân hệ Kho vận và cách sử dụng chúng.

Chọn Kho vận ở sub menu để sử dụng các chức năng của phân hệ Kho vận


Người phụ trách Nguyễn Hoàng Minh
Cập nhật gần nhất 11/05/2023
Thành viên 1
Chưa phân loại
Xem tất cả
Tổng quan kho

Chức năng này hiển thị tổng quan các hoạt động xuất nhập hàng về kho (theo các kho đã cấu hình)

Bước 1: Chọn tab Tổng quan (Mặc định vào phân hệ này sẽ mở ra màn hình này)

Bước 2: Chọn một loại hoạt động để xem chi tiết các đơn

 

Kết quả:

Hoặc chọn vào các mục Cần xử lý hoặc Trễ để xem riêng từng loại đơn theo từng hoạt động

Kết quả:


Quản lý hoạt động
Xem tất cả
Chạy kế hoạch đã lên

Chức năng này cho phép người dùng có thể chạy kế hoạch đã cấu hình từ trước thông qua vài thao tác

Bước 1: Chọn tab Hoạt động và chọn Chạy kế hoạch đã lên

Bước 2: Xác nhận hộp thoại hiển thị để hoàn tất quá trình


Đơn hàng phế liệu

Chức năng này giúp người dùng lưu lại các đơn hàng của sản phẩm bị loại bỏ khỏi kho. Sản phẩm sẽ kết thúc ở một địa điểm tập kết phế liệu có thể được sử dụng cho mục đích báo cáo.

Chọn tab Hoạt động và chọn Phế liệu

 

1. Tạo một đơn hàng phế liệu 

Bước 1: Chọn Tạo để tạo mới một đơn hàng phế liệu

Bước 2: Nhập các thông tin vào các trường: Sản phẩm, Số lượng, Tài liệu gốc

Bước 3: Chọn Lưu sau khi hoàn tất quá trình, trạng thái củađơn hàng phế liệu sau khi tạo sẽ có trạng thái là Dự thảo

2. Chỉnh sửa và xử lý trạng thái của đơn hàng phế liệu 

Bước 1: Chọn một đơn hàng phế liệu cần chỉnh sửa hoặc cập nhật trạng thái

Bước 2: Chọn Sửa để chỉnh các thông tin hoặc cập nhật trạng thái từ Dự thảo -> Hoàn thành thông qua nút Xác nhận

 

Bước 3: Chỉnh sửa các thông tin 


Bước 4: Cọn Lưu sau khi hoàn tất quá trình chỉnh sửa cũng như cập nhật trạng thái

Kiểm kê kho

Chức năng này giúp người dùng có thể cập nhật số lượng sản phẩm trong kho (kiểm kê kho)

Bước 1: Chọn tab Hoạt động và chọn Kiểm kê kho

 

Bước 2: Để tạo mới các thông tin của hàng hóa khi kiểm kê có 2 cách:

  • Thủ công: Chọn Tạo để tạo mới