Webinar: Tăng hiệu quả Sales và Marketing nhờ khai thác ChatGPT và AI

Sáng ngày 01/04/2023, webinar chủ đề Tăng hiệu quả Sales và Marketing nhờ khai thác ChatGPT và AI của Công ty EMSG đã diễn ra thành công.

Buổi webinar chia sẻ tới khách tham gia nhiều trải nghiệm về chuyển đổi số, AI và ChatGPT.

  1. Từ sa thải hàng loạt đến câu chuyện tiết kiệm $2000/tháng chi phí nhân sự nhờ AI
  2. Khi CEO, Nhà quản lý có thêm có trợ lý AI
  3. Ứng dụng AI và ChatGPT vào đội Sale & MKT như thế nào tăng hiệu quả?
  4. CaseStudy ứng dụng AI từ các doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam
  5. Mặt trái AI và việc cần làm ngay trong doanh nghiệp
  6. Vai trò của video trong doanh nghiệp
  7. Nỗi đau của các doanh nghiệp khi sản xuất video và giải pháp AI cho video
  8. Chia sẻ các doanh nghiệp đã ứng dụng AI video thành công

Cảm ơn Anh Chị đã sắp xếp thời gian tham dự.
Hẹn gặp lại Anh Chị trong workshop sắp tới của Công ty EMSG.

Workshop: Sales B2B khai thác ChatGPT?