Sự kiện kết nối - hợp tác IPSC

Sự kiện kết nối - hợp tác IPSC ngày 18-5-2023 nằm trong khuôn khổ dự án Tăng cường Năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ, và Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch Đầu tư (MPI) là chủ dự án.

Hình ảnh Công ty Công nghệ EMSG tham gia Sự kiện Kết nối – Hợp tác IPSC diễn ra vào ngày hôm qua 18/5/2023 tại TP. Hồ Chí Minh.

EMSG đã giới thiệu Bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụ tới khách tham dự nhằm giúp doanh nghiệp
1. Tiết kiệm THỜI GIAN
2. Tiết kiệm CHI PHÍ
3. Tăng NĂNG SUẤT
4. Tự động hóa CÔNG VIỆC
5. Mở rộng LINH HOẠT
Hãy tập trung vào KINH DOANH CỐT LÕI của bạn, còn hệ thống để https://dxcom.vn lo.

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp và hẹn gặp lại anh chị trong những chương trình sắp tới.

Webinar: Tăng hiệu quả Sales và Marketing nhờ khai thác ChatGPT và AI