BookPal thực hiện ERP thành công cùng Odoo

BookPal là đơn vị cung cấp sách trực tuyến hàng đầu cho các doanh nghiệp, trường học và nhiều tổ chức khác nhau. Công ty được thành lập vào năm 2005 và có trụ sở tại Tustin, California. Sứ mệnh của BookPal là giúp mọi người và tổ chức "trở nên tốt nhất" thông qua sức mạnh của sách, biến chúng thành nguồn tài nguyên lý tưởng cho các trường học, tổ chức phi lợi nhuận, tập đoàn và vô số nhóm khác.

Các bài toán BookPal gặp phải:

  • Sử dụng nhiều hệ thống riêng lẻ: bán hàng qua BigCommerce và Salesforce, kế toán của Xero.
  • Dữ liệu rải rác trên nhiều nền tảng.
  • Truy xuất nguồn gốc khó khăn.

Thực hiện giải pháp:

  • Công ty cần một hệ thống xử lý tất cả từ CRM, bán hàng, vận hành, tích hợp BigCommerce, mua hàng, tồn kho, vận chuyển, theo dõi vận chuyển, kế toán tích hợp Avalara Tax.
  • Tích hợp thành công BigCommerce, AvalaraTax, BrainTree Payment, loại bỏ sự phụ thuộc vào Salesforce và Xero.

Kết quả sau khi triển khai:

  • Đã có thể quản lý các hoạt động CRM, bán hàng, mua hàng, dropship, theo dõi lô hàng, kế toán tích hợp Avalara Tax trên Odoo ERP. Đây có thể được xem là cải tiến đầu tiên của doanh nghiệp.
  • Tiết kiệm 30% thời gian.
  • Phân bổ nguồn lực hiệu quả, tăng năng suất, tăng độ chính xác, khả năng truy xuất nguồn gốc dễ dàng.
  • Giao tiếp giữa các phòng ban cải thiện, phối hợp tốt hơn từ đó tăng sự hài lòng của nhân viên.
  • Quản lý dữ liệu khách hàng hiệu quả, cung cấp dịch vụ kịp thời, tăng sự hài lòng khách hàng.

Bài viết dựa trên nội dung

7MD Store vận hành trang thương mại điện tử với Odoo
Triển khai phần mềm Odoo E-commerce giúp 7MD Store phát triển bền vững.